Na czym polega psychoterapia par i małżeństw

Terapia pary pomaga zrozumieć uczucia, myśli i potrzeby, będące często podłożem trudności w relacjach. Uświadomienie i zrozumienie swoich uczuć i myśli przez parę pomaga w lepszym porozumieniu się i trafniejszym zaspokojeniu swoich potrzeb. Terapia małżeństw i par opiera się na odbudowaniu dobrej, bezpiecznej i satysfakcjonującej obie strony.

Celem psychoterapii pary jest dążenie do zmian na głębszym poziomie, wyjście z utartego schematu funkcjonowania, który para odtwarza często przez lata i stworzenie nowych możliwości,  które będą prowadzić do lepszego rozumienia siebie nawzajem. Terapia pary daje możliwość przejścia przez sytuacje kryzysowe oraz budowania dojrzałych wzorców funkcjonowania. Psychoterapia pary poprzedzona jest konsultacją pary.

Jako psychoterapeuta  i seksuolog pomagam parom w radzeniu sobie z wyzwaniami w porozumiewaniu się ,w radzeniu sobie ze zmianami w związku oraz tworzeniu bezpiecznej, satysfakcjonującej więzi, w obudowie zaufania w  związku, z konfliktami wynikającymi z różnic charakteru, z agresją i przemocą w związku, z wyzwaniami  dotyczącymi trudności  prokreacyjnych, przeżywających stratę dziecka.

 Zapraszam na konsultacje  również pary, które przeżywają konflikty dotyczące sfery seksualnej jednego lub obojga partnerów i :

 • nie potrafią poradzić sobie z problemami związanymi z seksem
 • nie potrafią swobodnie rozmawiać o swojej seksualności
 • przeżywają cierpienie w związku ze sferą seksualną

Czas trwania terapii małżeńskiej zależy od stopnia złożoności problemów pary. Proces terapeutyczny może trwać zarówno kilka miesięcy, jak i kilka lat.

konsultacje i terapie

01

Sesje konsultacyjne

trwają 50 minut i mają na celu ustalić cele i kroki dalszej pracy, a także określić czas, jaki będzie potrzebny na ich realizację.

02

Sesje terapii

trwają 50 minut (indywidualne) lub 60 minut (pary) i są poświęcone na realizację ustalonych wcześniej obszarów do wspólnej pracy. Spotkania zwykle odbywają się co tydzień.

Konsutacja

Konsultacja indywidualna psychologiczna / seksuologiczna / kwalifikacja do psychoterapii (50 min.) – 150 PLN

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna (50min) - 150 PLN

Konsultacja pary

Konsultacja pary psychologiczna / seksuologiczna / kwalifikacja do psychoterapii (60 min.) – 180 PLN

Psychoterapia pary

Psychoterapia pary (60min) - 180 PLN

Jestem psychoterapeutą, seksuologiem klinicznym, specjalistą psychoterapii uzależnień. Od kilkunastu lat pracuję w obszarze pomagania, psychoedukacji i psychoterapii.

Wartości, które promuję swojej pracy terapeutycznej:

 • Dobro pacjenta

  Nadrzędne znaczenie ma szeroko rozumiane dobro pacjenta.

 • Szacunek

  W codziennej pracy stawiam na szacunek względem drugiego człowieka

 • Indywidualne podejście

  Z pełną akceptacją podchodzę do każdego problemu, z jakim zgłaszają się do mnie pacjenci.

 • Troska i dyskrecja

  Zapewniam dyskrecję i troskę o komfort psychiczny